Yakın Tarihimiz

TÜRKİYE' DE ÇAĞDAŞLAŞMA HAREKETLERİ - TANZİMAT
Sultan II. Mahmut döneminde ve Abdülmecit’in saltanatının ilk yıllarında Türkiye, yelkenleri, direkleri ve tayfası değiştirilmesi gereken bir gemiye benziyordu.
MANGAL YÜREKLİ ADAM TOPAL OSMAN – Dr. RIZA NUR
Bu eserle millî hareketin bir köşesini, mühim bir vak’asını hikâye ettim. Bundan maksadım millî hizmet görmüş bir Türk’ün adını yaşatmaktır. Bu Türk Topal Osman’dır. Millî kahramandır. Bir millet
CUMHURİYET ÖNCESİNİN PERDE ARKASI - Dr. RIZA NUR
Çağdaşımız olan bir yazarın “yazma” eserlerinden söz etmek, ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir. Fakat Doktor Rıza Nur’un siyasi hayatı ve eserlerinin mahiyeti gözönünde tutulursa, Türkiye dışında
TÜRKİYE BİR DEVLETİN YENİDEN DOĞUŞU - ARNOLD J. TOYNBEE - KENNETH P. KIRKWOOD
Türkiye üzerine böyle bir kitap yazmamı yayınevi 1923 yazında önermişti. O tarihte Ankara’dan yeni dönmüştüm. Daha önce 1921 yılının büyük bir kısmını, Türkiye-Yunan Savaşı’nı, bir bu yandan, bir
BİZ İTTİHATÇILAR İBRAHİM TEMO – AHMET RIZA
Selânik ve Manastır’da bulunan ordular II. Abdülhamit’e açıkça karşı çıkarlar. Edirne’deki II. Ordu da bu hareketleri desteklediğini bildirir. Manastır’ın Müslüman halkı ayaklanır. Bunu Kosova,
DİRENİŞ 1919 - ALİ ÇETİNKAYA – KÂZIM ÖZALP
Direniş - 1919, bir başka deyişle Kuvayı Millîye, Ege bölgesinde Yunan işgalinin başlamasıyla birlikte (15 Mayıs 1919), çoğu kendiliğinden harekete geçen Efeleri, Çeteleri, Milis Kuvvetlerini,
RUMELİ YAĞMALANAN İMPARATORLUK - MAHMUT ŞEVKET PAŞA-HAFIZ HAKKI PAŞA
Berlin Kongresinde yapılan düzenlemeler yalnız barışı garantilememekle kalmıyor, bilâkis öyle şartlar yaratıyordu ki, olayların göstermiş olduğu gibi, gelecekteki karışıklıkların tohumlarını atmaktan başka işe yaramıyordu.
II. ABDÜLHAMİD’İN HATIRA DEFTERİ ULU HAKAN MI KIZIL SULTAN MI
İşbu defter, Cennetmekân Sultan Abdülhamid Han-ı Sani hazretlerinin Beylerbeyi Sarayında mahlûğ bulunduğu 1333 (1917) senesinde desti mübareki ile tahrir etmiş olduğu hatırâtı olup
AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM - DAGOBERT VON MIKUSCH
Mustafa Kemal’in hayatta olduğu yıllarda kaleme alınmış olan bu biyografi, O’nun hayat hikâyesini, düşünce görüşünü ve eylemlerini nesnel bir açıdan ortaya koymayı amaçlamıştır.
İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLANI - SAİD PAŞATAHSİN PAŞA
İkinci Meşrutiyet bugünün kapılarını açan anahtarları verecek özlü bir devredir. Osmanlı İmparatorluğu, tarihin bu sayfasında en kritik anlarını yaşamış, bu devrede tarihe karışmıştır.
RUMELİ’Yİ NEDEN KAYBETTİK
MAHMUT MUHTAR PAŞA FAZLI NECİP
YEMEN – SAVAŞANLAR ANLATIYOR
İSMET (İNÖNÜ) BEY FAHRETTİN PAŞA, CEMAL PAŞA, FALİH RIFKI
ERMENİ VAHŞETİ - TALÂT PAŞA
Ermeni komiteciler tarafından Berlin’de öldürülen (1921), İttihat ve Terakki Fırkası liderlerinden, Dahiliye Nazırı ve Sadrazam Talât Paşa’nın “Ermeni Meselesi”
SON OSMANLI SARAYINDA GÖRDÜKLERİM
Halit Ziya Uşaklıgil, “Saray ve Ötesi” adlı hatıra kitabında, “Son Osmanlı Sarayında Gördüklerim” kitabının yazarı arkadaşı Lütfi Simavi Bey’i şöyle anlatır:
SAVAŞTAN SONRA ÇANAKKALE OLAYI (1922)
Şimdi 1922 yılı sonbaharında ortada yeni bir Türk ulusu ile ‘muzaffer’ bir Türk ordusu vardı ve bu ordunun başında kararlı, usta bir kumandan bulunuyordu; bu kumandan yalnız geri aldığı toprakları değil, İstanbul ve Doğu Trakya’yı da istiyordu.
İTTİHAT VE TERAKKİ TARİHİNDE ESRAR PERDESİ
1908 ihtilâli henüz pek yakın bir mazinin malıdır. Bu inkılâbı hazırlayıp meşrutiyeti ilân ettirmeğe muvaffak olan İttihat ve Terakki hakkında şimdiye kadar pek çok şeyler söylendi ve yazıldı.
HÜRRİYET KAHRAMANI RESNELİ NİYAZİ HATIRATI
Niyazi Bey aslen Manastır’ın Resne kasabasındandı. Harbiye Mektebinden çıkmıştır. Cesur, hamiyetli bir zat olup meşrutiyet ilânının arifesinde seksen sekizinci alayın Resne'de bulunan üçüncü taburunda kolağası (yüzbaşı ile binbaşı arasında bir rütbe) idi;
2. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE - EDWARD WEISBAND
İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk dış politikasının amacı, savaşa katılmadan Türkiye’nin toprak bütünlüğünü korumak oldu.
BAĞDAT DEMİR VE PETROL YOLU SAVAŞI (1903–1923)
Chester ayrıcalıkları ve Mezopotamya petrol alanları üzerindeki İngiliz - Amerikan çekişmesi, Yakındoğudaki Amerikan çalışmalarının hızla gelişmesinin iki önemli ögesidir.
2. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE ÜZERİNE GİZLİ PAZARLIKLAR
Yakın tarihimize ışık tutan belgeler Hitler - İsmet İnönü mektupları Hitler’in Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü tehdit eden mektubu