Türk ve Dünya Edebiyatı

ORHAN KEMAL’İN İKBAL KAHVESİ - NURER UĞURLU
“İkbal Kahvesi” Orhan Kemal’in hayat hikâyesidir. Orhan Kemal’in arkadaşı Nurer Uğurlu, onun baba ocağından hayata atılışına, ekmek kavgasından ünlü bir yazar olana dek geçirdiği acı ve sevinçli yıllarını içten bir duyarlıkla anlatmaktadır. ...
TOPRAK KOKUSU - REŞAT ENİS
Son yıllarda değeri küçümsenmeyecek beş on eser, bu arada Anadolu hayatını içinden görmüş gençler tarafından yazılmış ciddi romanlar çıktı. Meselâ şimdi elimde Reşat Enis’in “Toprak Kokusu” var ki eğer kıymeti iyice belirlenmiş olsaydı ...
CEM SULTAN - VERA MUTAFÇIYEVA
Cem adı, yüzyıllarca önce herkesin dilinde olmasına karşın, çoktan unutuldu. O zamanlar, Cem’le ilgili şiirler (kasideler, gazeller, mesnevîler) yazılıyordu. O günlerde gazeteler yayınlansa ve bu gazetelerin tefrikaları olsaydı...
DİVAN BAHÇESİ - NURER UĞURLU
Divan Bahçesi Türklerin, Türkçe konuşanların oluşturdukları bir edebiyattır. Bu gerçeği hiçbir zaman gözden uzak tutmadım. Bunun bir imparatorluk edebiyatı olduğunu bilerek dilimizin, tarihimizin, kültürümüzün....
HER AŞKIN BİR HİKÂYESİ - NURER UĞURLU
Roman Tadında Okunacak Gerçek Aşk Hikâyeleri Ben, insanın her keresinde görüp göremeyeceğinden biraz daha kuşkulanarak bir sonraki baharı beklediği çağa eriştim.