Tarihte Osmanlılar

İMPARATORLUK YOLUNDA OSMANLILAR - MEHMED NEŞRİ
Mehmed Neşrî’nin en önemli eseri “Kitâb-ı Cihan-ı Nümâ“ (Cihanı Gösteren Kitap), Neşrî Tarihi ya da Tevârih-i Al-i Osman’dır.
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLILAR - AŞIK PAŞAZADE
Bu eser, niteliği bakımından, anonim ‘Tevârih âl-i Osman’lardan pek farklı değildir. Orta sınıf halk ve özellikle askerî topluluklar arasında okunmak için, bir çeşit halk destanı şeklinde ve
TARİH SAHNESİNDE OSMANLILAR - EDİRNELİ ORUÇ BEG
Oğuzların Kayı boyundan olan Osmanlıların Anadolu’ya ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir.