Cumhuriyet Tarihi > TÜRK DEVRİMİ - KURT STEINHAUS

Alman bilim adamı ve sosyoloğu Kurt Steinhaus, bu bilimsel çalışmasında “Türkiye Avrupa Birliğine katılmalı mı, katılmamalı mı?” konusunda şunları söylemektedir:

“Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmasının (talep 1959’da anlaşma ise 1964’te yapılmıştır) yeni gelişmelere yol açacağı kuşkuludur. Bu ortaklığın başarı kazanması “Türkiye’nin gelecekteki tüm ekonomik gelişmelerine bağlıdır.”
Tarım ürünleri için öngörülen ithalât kontenjanları ve kredilerin, “Türk ekonomisi ile diğer üye devletlerin ekonomileri arasındaki farkı” ve “Türkiye’nin, gümrük birliğine kademeli olarak girmesinin getireceği yükümlülükleri taşıyabilecek duruma gelmesini sağlayacak kadar azaltacağını” gösteren pek az belirti vardır. Büyük bir olasılıkla beş yıllık hazırlık ve on iki yıllık geçiş süresinin bitmesinden sonra da Türkiye’nin iş gücü verimliliği çok düşük olacaktır. Böyle bir durumda gümrük duvarlarının kaldırılması ve çeşitli yardımlardan vazgeçilmesi Türkiye’nin endüstrileşmesine ve sömürge durumundan kurtulmasına yol açamayacaktır.” Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmanın getireceği olumsuz etkilerin, olumlu etkilerden daha çok olacağı tezini savunan çok sayıdaki Türk iktisatçısının” bu görüşleri gerçeğe en yakın olandır.
 

Kurt Steinhaus