Tarihte Osmanlılar > TARİH SAHNESİNDE OSMANLILAR - EDİRNELİ ORUÇ BEG

TARİH SAHNESİNDE OSMANLILAR

EDİRNELİ ORUÇ BEG

Oğuzların Kayı boyundan olan Osmanlıların Anadolu’ya ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Oğuzların Bozoklar kolundan olan Kayıların Malazgirt Savaşı’ndan sonra (1071) diğer Oğuz boylarıyla birlikte Anadolu’ya geldikleri ve çeşitli bölgelere yerleştirildikleri bilinmektedir.

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat zamanında Ankara’nın Karacadağ yöresine yerleştirilen Kayılar, bir süre sonra Ertuğrul Bey komutasında Sakarya ırmağı çevresindeki topraklara yayılarak Söğüt kasabası ile Domaniç yaylasını almışlardır. Söğüt’ü kendisine merkez yapan Ertuğrul Bey, ölünceye kadar burada kalmış, beyliğinin sınırlarını genişletmiştir.

Ertuğrul Bey’in ölümünden sonra Kayıların başına oğlu Osman Bey geçti. Bu sırada Anadolu Selçuklu Devleti eski gücünü kaybetmiş, Anadolu İlhanlıların egemenliği altına girmişti. Selçukluların bu durumundan yararlanan bazı Türkmen beyleri bağımsızlıklarını ilân ederek merkezle olan bağlarını kesmişlerdi. Osman Bey de diğer Türkmen beyleri gibi, bağımsızlığını ilân ederek, kendi adını verdiği Osmanlı Beyliğini kurdu (1299).

Bu önemli tarihsel gelişmeleri yakından izlemiş olan Edirneli Oruç Beğ, ayrıntılarıyla anlatmaktadır.