Tarihte ve Günümüzde > TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE – MASONLUK

 J. PALAO
S. HUTIN
O. WIRTH
C. LEDRE
A. YAZICI


Tarihi bilinemeyecek kadar eski ve kökleri çok derin olan masonluk, nedense bütün çağlarda toplumun ilgisini çekmiş, üzerinde sürekli tartışılmış bir konudur. Yıllar süren bu tartışmalarda, kimi masonluktan yana, kimi de ona karşı çıkmış, özellikle dinî çevreler ve Katolik Kilisesi Masonluğu “Şeytanın Sitesi” diye isimlendirip aforoz etmiştir.
Aynı tartışmalar ülkemizde de sürüp gitmektedir. Masonluk çevresinde öyle bir efsane yaratılmıştır ki, bu topluluk korkunç kuvvetlerin, sırların sahibi, evreni yerinden oynatacak karışık ve anlaşılmaz eylemlerde bulunan, yapan bir kuruluş olarak tanınmıştır. Gelenekçi masonların da, gerçeklerini ve ideallerini bir gizlilik perdesi altında tutmaları, masonluğa karşı bir merakın ve düşmanlığın doğmasını sağlamıştır.
Masonluğa düşman çevrelerin yarattığı hava ile masonların kendi içlerine dönüklüğü bir araya gelince masonluk konusunda bilinenler birer dedikodudan, uydurma masallardan, efsanelerden öteye geçememiştir.
Bu kitapda okuyacağınız yazılar özellikle masonluğun çeşitli dereceleriyle ilgili ritüellerden yararlanılarak incelenen konular, masonlukla ilgili resmî metinlerle değerlendirilmiştir. Semboller, âletler, derecelerin hikâyeleri ile ilgili konular da ayrıntılarıyla verilmiştir.