Türk Tarihi > OĞUZ KAĞAN DESTANI

OĞUZ KAĞAN DESTANI

Oğuz Kağan Destanı, Hunların büyük hükümdarı Mete’nin kahramanlıklarını, devletini nasıl kurduğunu, düşmanlarla savaşlarını ve başarılarını anlatır. Mete, destanda “Oğuz” diye anılır. Bu destana “Oğuzname” de denir. Oğuz destanının en eski örneği Uygurca yazılmış olanıdır.

Türk edebiyatında da, diğer milletlerin edebiyatlarında olduğu gibi, destan türü çok gelişmiştir. Türkler arasında yazının kullanılmadığı dönemlerde, Türk şairleri tarafından sazla söylenen sözlü edebiyat verimlerinin en önemlileri destan şiirleridir. İslâmlıktan önceki Türk kavimleri içinde destan bırakan Türk devletleri Sakalar, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlardır.