Dünya Tarihi > KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ - VILADIMIR MINORSKY-THOMAS BOIS

KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ

VILADIMIR MINORSKY-THOMAS BOIS

Ortadoğu uzmanlarının çok iyi bildikleri gibi, Kürtler, sürgünler dışında Kürdistan olarak adlandırılan bölgede yaşamakta olan ayrı ve farklı bir milliyettir. Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu bu bölge, Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Suriye’nin uç yöreleri, Kuzey Irak, Kuzeybatı İran ve Sovyet Ermenistanı’nın (bugün Ermenistan Cumhuriyeti) güney ve güneydoğu topraklarıdır.

Yüzyıllardır bu bölgeye yerleşmiş olmanın dışında, Kürtler, modern Farsça ile bağlantılı olmakla birlikte ayrı bir Hint-Avrupa dili olan ortak bir dili de paylaşmaktadırlar. Kürtçe konuşanların çoğunluğu şu üç lehçeyi (diyalekt) kullanmaktadır: Kurmanci, Sorani ve Kürdi. Az sayıda Kürt ise Zazaca olarak bilinen diğer bir lehçeyi konuşmaktadır. Hangi lehçe olursa olsun, Kürtçe, dilbilgisi, söz dizimi ve sözlük açısından farklı bir dildir. Ayrıca, Kürtler kendilerine özgü bir folkloru, kronik, şiir ve XIX. yüzyıldan beri gazeteciliği de içeren eski bir edebiyatı da bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. William F. Tucker