Cumhuriyet Tarihi > KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ KÜRTLER VE ŞEYH SAİT İSYANI - NURER UĞURLU

Türk ordusu 1925’den 1938’e kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da on beşi aşkın silâhlı çatışmaya girişmiştir. 1980’den sonra Kürtlerin siyasal eylemleri ve silâhlı çatışmaları artmıştır. Bu artışın iç boyutu kadar dış boyutu da vardır. Türk ordusu, Kürt milliyetçi ve silâhlı gerilla gruplarını bastırmak ve ortadan kaldırmak için yoğun askerî hareketlere girişmiştir. Bu yolda 30 binden çok şehit verilmiştir. Kürtlere karşı ilk olarak 1925 yılında belli siyaset şekillerinin uygulandığı ve milliyetçi, ideolojik düşüncelerin ve tutumların, Şeyh Sait İsyanı’ndan seksen yıldan fazla bir zaman sonra bile, Türkiye’nin siyasal kararlarında önemli bir rol oynamakta devam ettiği söylenebilir. Bu durum, XXI. yüzyılda da Türk siyasal yaşamını etkilemeyi sürdürecektir. Özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde bu olgu açıkça görülebilecektir.
Onun için bugün PKK’nin köklerini Şeyh Sait İsyanı’nda aramak yanlış bir tarihsel değerlendirme olmamalıdır. Dün Şeyh Sait’te odaklanan Kürt milliyetçiliği bugün Abdullah Öcalan ve arkadaşları tarafından silâhlı gerilla hareketi olarak sürdürülmektedir. Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gelişiminde Kürt milliyetçiliğini gözden uzak tutmak, çok yanlış bir değerlendirme olur.