Gravürlerle Türkiye > GRAVÜRLERLE OSMANLI SARAYI - PADİŞAH KADINLARI - NURER UĞURLU

 

GRAVÜRLERLE OSMANLI SARAYI - PADİŞAH KADINLARI -

NURER UĞURLU

 

Padişahların, Türk kızlarıyla evlenmeleri II. Bayezıt döneminin ortasından başlayarak kalkmış, cariyelerle evlenmesi, ilişki kurması gelenek olmuştur. Üç padişah (II. Osman, İbrahim ve Abdülmecit) nikâhla Türk kızları almışlarsa da bu gelenek, hanedanın kaldırılmasına kadar sürmüştür. Nasıl devşirilen erkek çocukları, orduda ve yönetim aşamalarında yükselmek olanaklarını elde etmişlerse, hareme alınan cariyeler de güzellik ve zekâlarına göre usta, kalfa, ikbâl, kadın efendi ve valde sultan olmuşlardır. Osmanlı hareminin ve hanedanının temelini XV. yy’dan sonra cariyeler oluşturmuştur.