Cumhuriyet Tarihi

BURSA NUTKU - GAZİ MUSTAFA KEMAL
Gazi Mustafa Kemal, 1933 yılının ocak ayında bir yurt gezisine çıkmıştır. Gezisi sırasında Bursa’ya da uğramıştır. Bursa’da ezan Türkçe okunmaktadır. Atatürk, ezanın Türkçe okunmasını lâiklik ilkesinin ayrılmaz bir parçası saymakta
DERSİM 1937 SEYİT RIZA İSYANI - NURER UĞURLU
Psikolojik, sosyolojik yanlışlar ve asimilasyon politikaları 1937-1938 yıllarında Zaza Kürtlerinin yaşadığı dağlık Dersim bölgesinde yeni bir ayaklanmaya yol açtı. Bu ayaklanmanın başında Seyit Rıza bulunuyordu.
TÜRK DEVRİMİ - KURT STEINHAUS
Alman bilim adamı ve sosyoloğu Kurt Steinhaus, bu bilimsel çalışmasında “Türkiye Avrupa Birliğine katılmalı mı, katılmamalı mı?” konusunda şunları söylemektedir: “Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmasının ...
NUTUK (SÖYLEV) - GAZİ MUSTAFA KEMAL
Nutuk (Söylev), Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın tarihsel akışını verir. Bu akış içinde Gazi Mustafa Kemal hem olayların yaratıcısı hem de bu eylemlerin birinci kişi olarak anlatıcısıdır. Nutuk (Söylev), bir eylemler öyküsüdür.
YABANCI GÖZÜYLE CUMHURİYET TÜRKİYESİ (1923-1938) - DERLEME
Mustafa Kemal’in gayesine nasıl vasıl olduğunu anlamak lâzım. Bence hiç şüphe yok ki 1919’dan beri harekâtının maksadının ne olduğunu sarahatle biliyordu. Fransa Başbakanı M. E. Herriot, 29 Kasım 1933
MEDENÎ BİLGİLER (UYGARLIK BİLGİLERİ) - GAZİ MUSTAFA KEMAL
Medenî Bilgiler, ilk olarak 'Vatandaş İçin Medenî Bilgiler' adıyla 1930 yılında yayınlanmıştır. Maarif Vekâleti, Millî Talim ve Terbiye Dairesinin 7. 9. 1931 tarih ve 2197 sayılı kararıyla orta okul ve liselerde ders kitabı olarak okutulan...
ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMİ - NURER UĞURLU
Türk Devrimi ya da bir başka deyişle Atatürk Devrimi (Bu söylemin bilimsel olarak doğru olanı Türk Devrimi’dir, Amerika Birleşik Devletleri (1776), Fransız (1789), Sovyet Devrimi (1917) gibi ...
GAZİ VE İSMET PAŞA ÇALKANTILI DÖNEM (1922-1932) - JOSEPH C. GREW
GAZİ - İSMET PAŞA TARTIŞMALARI Lozan Konferansında ABD’nin gözlemci delegasyon üyesi bulunan ve Cumhuriyetin ilânından sonra ilk büyükelçi olarak Ankara’ya gelen Joseph C. Grew’in
KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ KÜRTLER VE ŞEYH SAİT İSYANI - NURER UĞURLU
Türk ordusu 1925’den 1938’e kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da on beşi aşkın silâhlı çatışmaya girişmiştir. 1980’den sonra Kürtlerin siyasal eylemleri ve silâhlı çatışmaları artmıştır. ...
GEOMETRİ - KEMAL ATATÜRK
Geometri kitabı okununca anlaşılacaktır ki, askerî bir eğitim ve öğretimden gelen Atatürk, bilimsel konu ve araştırmalarda da bilgili, yetkin bir siyaset ve devlet adamı olarak belirmektedir...
CUMHURİYET DEVRİNİN PERDE ARKASI (1923-1933) - DR. RIZA NUR
Cumhuriyet devrinde milletin, devletin iyilik ve kötülüğüne dair benim hiçbir dahlim yoktur. Yalnız meb’usum, ona da devam etmiyorum. Aldığım ve kaydettiğim haberler de sade meb’usluk sayesinde. ...
MUSTAFA KEMAL’İN BANA ANLATTIKLARI - GENERAL CHARLES H. SHERRILL
Büyük adamlar yetiştiren bir ırk, büyük bir ırktır. Bir ulusu anlamak için, onun önderini incelemekten daha iyi bir yol ve yöntem yoktur. Günümüzde kendisinden daha üstün bir devlet adamı...