Çanakkale

ANAFARTALAR SAVAŞLARI - MUSTAFA KEMAL
“Bu esnada Conkbayırı’nın cenubundaki 261 rakımlı tepeden sahilin tarassut ve teminine memuren orada bulunan bir müfreze efradının Conkbayırı’na doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Size şu
ÇANAKKALE – SAVAŞANLAR ANLATIYOR
— E sen nerelisin bakalım, ağam? diye sordum. — Afyon Karahisar’ın Sandıklı kazasının Kusura kariyesinden Hüseyin oğlu Mustafa. — Rütben?
GELİBOLU HATIRALARI (1915) - IAN HAMILTON
Bununla birlikte, bütün bunlar başarılsa bile, zafere ulaşmak için en kötü olasılığı düşünerek hazırlanmalıyız. Sizi inandırmak isterim ki, bu çok çetin bir iştir.
ARIBURNU SAVAŞLARI - MUSTAFA KEMAL
Tarihin henüz yazmadığı gibi, insanlığın da aklından ve hayalinden geçirmediği bir şiddet ve dehşetle devam eden, dünyanın yazgısına egemen olan, büyük ulusların...
ÇANAKKALE SAVAŞI HATIRALARI - ESAT PAŞA
Esat Paşa, son devir Türk tarihinin değerli askerlerindendir. 1862’de, babası Mehmed Emin Efendi’nin belediye reisi bulunduğu Yanya’da doğdu. 1890’da askerî tahsilini tamamladı ve kurmay yüzbaşı oldu.