Bilim Dizisi > ÇEVRESEL GÜVENLİK VE TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARI - ÖRGEN UĞURLU

ÇEVRESEL GÜVENLİK VE TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARI

ÖRGEN UĞURLU

Türkiye’de enerji ve enerjiden kaynaklanan sorunlar, çok uzun bir süreden bu yana etkisini hissettirmiş olsa da, konuya ilişkin kapsamlı çalışmalar ve hele enerji konusunu çevresel güvenlik boyutunda tartışan yapıtlar son derece sınırlıdır. Türkiye’deki enerji politikalarını çevresel güvenlik ekseninde ele alan ve alanında öncü nitelikler taşıyan bu çalışma, temelde üç saç ayağına oturmaktadır: Küresel çevre politikalarının kavramsal olarak tartışılarak örneklendirildiği ve bunların sonucunda oluşan çevresel güvenlik ve enerji güvenliği kavramlarının çerçevesinin çizildiği ilk bölümle okuyucuya tartışmanın temel bilgileri verilmektedir. Bu kısımda, güvenlik olgusunun kapsamındaki değişim değerlendirilmekte ve enerji güvenliği anlayışı yeni bir yaklaşımla geliştirilmektedir. Bu yeni yaklaşım, enerji güvenliğini, çevresel güvenlik ve sürdürülebilir politikalar kavramları ile bütünleşik olarak ele almaktadır.