Kurtuluş Savaşı > ÇANKAYA AKŞAMLARI - BERTHE GEORGES-GAULIS

 
“Genel Karargâh, 5 Eylül 1921
Madam,
Sevimli mektubunuz, bana verdiğiniz haberler ve Fransa’ya henüz dönmeden, hakikat ve adalet adına açtığınız cesur ve takdire değer mücadeleniz için teşekkür ederim.
...Halen, genel karargâhımda bulunmakta ve ağustosun ikinci haftasından beri kesin olarak yenmek ümidiyle yeni bir saldırıya geçmiş olan Yunanlılarla savaşmaktayım. On beş günden beri devam etmekte olan korkunç bir savaş, kızgın saldırıları tamamen püskürtülen Yunanlıların takattan düşmesi ile biteceğe benziyor.
Askerlerimizin kahramanlığı ve bütün milletin takdire değer bir sadakatle bana yaptığı noksansız yardımından kuvvet alarak, saldırganı memleketimden kovacağımı kuvvetle ümit etmekteyim. Temmuz ayındaki ilerlemesi sırasında, düşman işgal ettiği bölgelerin, sizin dört ay büyük bir cesaretle gezmiş olduğunuz bölgeler gibi aynı katliâma ve yakıp yıkılmaya uğradıklarını size söylemeye bilmem lüzum var mı?
Aramıza, kızınız Matmazel Gaulis ile beraber gelmek arzusunda olduğunuzu bana bildirdiler. Böyle yorucu ve zor bir seyahati bir daha göze aldığınız takdirde sizin ve matmazelin de en büyük kıvançla karşılanacağınıza emin olabilirsiniz.
Sizi yakında Anadolu’da görmek ümidi ile en iyi hislerimin ifadesine inanmanızı rica ederim.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan Mustafa Kemal.”