Yakın Tarihimiz > BAĞDAT DEMİR VE PETROL YOLU SAVAŞI (1903–1923)

 
Chester ayrıcalıkları ve Mezopotamya petrol alanları üzerindeki İngiliz - Amerikan çekişmesi, Yakındoğudaki Amerikan çalışmalarının hızla gelişmesinin iki önemli ögesidir. Amerikan malları için iyi bir pazar olan Türkiye, aynı zamanda Amerikan fabrikaları için değerli bir ham madde kaynağı ve Amerikan kapitalistleri için verimli bir yatırım alanı olmayı göstermektedir. Böylece, Filistin kutsal topraklarındaki Amerikan din kurumlarının, Anadolu ve Suriye'deki eğitim kurumlarının yerini şimdi Anadolu'nun doğal kaynaklarına göz diken Amerikan çıkarları almaya başlamıştır. Bu yüzden, Türkiye'deki siyasî istikrar ve ekonomik gelişme artık Amerika'daki işadamları ve politikacıların dikkatinden kaçmayan konular olmuşlardır.
 

Onun için, çok defa bir savaş nedeni olan “Doğu Sorunu” şimdi Amerikalılar için yeni bir önem kazanmaktadır. Son otuz yıl içinde büyük devletlerin Yakındoğuda izledikleri çelişik siyasî, iktisadî ve kültürel politikaları incelerken, bu kitap, çok karışık bir sorunu gözler önüne serecek ve buna bulaşmakla Amerikan devlet adamlarının ne gibi tehlikelerle karşılaşacaklarını okuyuculara gösterecektir. Tarihe ve uluslararası ilişkilere meraklı olanlar Bağdat Demir ve Petrol Yolu'nun hikâyesinde, modern iktisadî emperyalizmi ve bunun çok ötelere uzanan sonuçlarını incelemek için çok zengin bir laboratuvar malzemesi bulacaklardır.

Edward Mead Earle
Columbia Üniversitesi
Tarih Kürsüsü Profesörü, ABD