Cumhuriyet Tarihi > ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMİ - NURER UĞURLU

Türk Devrimi ya da bir başka deyişle Atatürk Devrimi (Bu söylemin bilimsel olarak doğru olanı Türk Devrimi’dir, Amerika Birleşik Devletleri (1776), Fransız (1789), Sovyet Devrimi (1917) gibi dünyanın en büyük devrimleri arasına girmiştir. Çünkü bu devrim, Batılı siyasal bilimcilerin de çok yerinde vurguladıkları gibi özgündür (orijinaldir), yani yalnız bize özgüdür ve XX. yüzyılın en önemli halk hareketlerinden biridir.
Bu devrimde önce ilkeler ortaya konulmuş, sonra devrim yapılmış değildir; önce devrim yapılmış, bu devrimden ilkeler çıkarılmıştır. Bu, Türk Devrimi’nin en ilgi çekici özelliğidir. Oysa başka devrimlerde bunun tersi olmuş, önce ilkeler ortaya konulmuş, sonra devrim gerçekleştirilmiştir.