20.yy Dosyası > 2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI – FRANSA’NIN DÜŞÜŞÜ (1940) - WINSTON S. CHURCHILL

 Bu ciltte anlattığım hikâyenin oluşu sırasında benim sırtımda çok ağır bir sorumluluk vardı. İngiltere’de Başbakan, Maliye Bakanı, Savunma Bakanı ve Avam Kamarası Lideri görevlerini üzerimde toplamıştım. Hikâyenin başladığı tarihten ancak kırk günlük bir zaman geçmişti ki, İngiltere dünya yüzünde yalnız kalmıştı. Almanya ve İtalya bizi öldürmek amacıyla her taraftan üzerimize saldırmışlardı. Rusya, tarafsızdan çok düşman bir ülke olarak Hitler’e elinden geldiği kadar yardımda bulunuyordu. Japonya’nın ne yapacağı bilinmemekle birlikte her durumda bir tehdit oluşturuyordu.
Buna rağmen İngiliz savaş kabinesi, ülkenin işlerini başarıyla yürüttü, parlâmento tarafından desteklendi, Britanya topluluğunu ve imparatorluğunu oluşturan ülkelerin hükümet ve halkından yardım gördü. Böylece bütün görevlerimizi yerine getirmek ve düşmanlarımızı yenmek olanağını bulduk.

Winston S. Churchill