Yakın Tarihimiz > 2. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE ÜZERİNE GİZLİ PAZARLIKLAR

Yakın tarihimize ışık tutan belgeler
Hitler - İsmet İnönü mektupları
Hitler’in Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü tehdit eden mektubu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Hitler’in mektubuna aynı sertlikle verdiği karşılık. İsmet İnönü’nün İkinci Dünya Savaşı’ndaki politik inceliği ve ustalığı.
Seçmeler olarak sunduğumuz bu kitapta Türkiye’yi yakından ilgilendiren çok önemli gizli belgeler bulunmaktadır.
Bu gizli belgelerin bilinmesinde büyük yararlar görmekteyiz.
Çünkü Türkiye, coğrafî konumuyla dünya siyasal gelişiminin çok önemli bir yerinde bulunmaktadır.