20.yy Dosyası

TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE ABD POLİTİKASI (1914 – 1924) - LAURANCE EVANS
Amerika Birleşik Devletleri neden Lozan Barış Antlaşmasını tanımadı? Lozan Antlaşması Senato'ca reddedildi. Dışişleri Bakanlığının ve...
2. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE ÜZERİNE GİZLİ PAZARLIKLAR BELGELER
Yakın tarihimize ışık tutan belgeler Hitler - İsmet İnönü mektupları Hitler’in Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü tehdit eden mektubu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün
HİTLER BANA DEDİ Kİ - HERMANN RAUSCHNING
Bağlarının koparılmasına olanak olmayan yeni bir imparatoluğun çelik çekirdeğini üreteceğim. Avusturya, Bohemya ve Moravya, Batı Polonya! Özgür azınlıksız, aralıksız, kırılmaz yüz milyon kişilik bir blok! İşte egemenliğimizin sağlam temeli...
UYGARLIK YARGILANIYOR - ARNOLD J. TOYNBEE
Batının İslâm dünyası üzerine bu yoğun saldırıları, iki uygarlığı günümüzde yeniden karşı karşıya getirdi. Görülecektir ki bu, Batı uygarlığının, bütün insanlığın büyük bir toplum olarak birleştirilmesini ve modern Batı tekniğini kullanabildiğimiz...
2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI – SAVAŞTAN SAVAŞA (1919-1939) - WINSTON S. CHURCHILL
Tarihte hiçbir savaş yoktur ki, önüne geçilmesi İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu kadar kolay olsun. Oysa bu gereksiz savaş, birinci savaşın yıkamadığı nice uygarlık eserlerini ve değerlerini yok etmiştir.İşin üzüntü verici yanı şudur: ...
1. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE (1914-1918) - PIERRE RENOUVIN
Hareketin komutasını elinde tutan Amiral Carden, gemiler Çanakkale Boğazında toplanıp da bombardımana başlar başlamaz; Türk istihkâmlarının tahrip edilebilmesi için karaya asker çıkartmanın zorunlu olduğunu kavramıştı.
2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI – SAVAŞIN ALACAKARANLIK DÖNEMİ (1939-1940) - WINSTON S. CHURCHILL
Dünyada yaşayan insanlar arasında; her iki dünya savaşında kabine üyesi olarak önemli bir görev alan olan tek adam; sanırım ki, benim. Yalnız ilk savaşta, sorumluluğum olmakla birlikte, ikinci derecede bir konumum vardı.
TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE RUS POLİTİKASI (1914-1917)
RUS DEVLET ARŞİVİ GİZLİ BELGELERİ “Türkiye Asyası’nın Parçalanması” sorunu, Türkiye’nin savaşa girmesinden sonra yalnız siyasal bir önem kazanmakla kalmamış, fakat aynı zamanda Müttefik devletlerin...
2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI – FRANSA’NIN DÜŞÜŞÜ (1940) - WINSTON S. CHURCHILL
Bu ciltte anlattığım hikâyenin oluşu sırasında benim sırtımda çok ağır bir sorumluluk vardı. İngiltere’de Başbakan, Maliye Bakanı, Savunma Bakanı ve Avam Kamarası Lideri görevlerini üzerimde toplamıştım. Hikâyenin başladığı tarihten ancak kırk günlük...
TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE İNGİLİZ POLİTİKASI (1900-1920)
İNGİLİZ DEVLET ARŞİVİ GİZLİ BELGELERİ Londra’daki İngiliz Devlet Arşivinde (Public Record Office) bulunan ve İngiliz Dış Politikası Üzerine Belgeler (Documents on British Foreign Policy)...
2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI – TEK BAŞIMIZA MÜCADELE (1940) - WINSTON S. CHURCHILL
Hitler; Fransa’nın çökmesinden sonra İngiltere’ye yapacağı barış önerisinin kabul edilmeyeceğini düşünemiyordu. Mareşal Petain, Weygand ve daha birçok Fransız generalleri ve politikacıları gibi...
CASUSLAR SAVAŞI (1932-1942) - CURT RIESS
DÜNYAYI SARSAN BEŞİNCİ KOL Beşinci Kol’u bulmuş ve kurmuş olan Naziler -Nicolai, Bohle, Himmler, Rosenberg, Goebbels- bu aylar içinde, kendi başarılarının