TÜRKLER - WILHELM RADLOFF
Wilhelm Radloff’a kadar Türk dili ve genellikle Türklükle ilgili araştırmalar, ancak o zamana kadar bilinen sınırlı sayıda eserlere dayanılarak yürütüldüğünden, Türk dili, tarihi ve sanatı konusundaki düşüncelerin çoğu kuram çerçevesini aşamamakta idi.
İLK MECLİSİN PERDE ARKASI (1920-1923)
DR. RIZA NUR GRACE ELLISON Türkler; Birinci Büyük Millet Meclisleriyle (1920-1923), her zaman -haklı olarak- övüneceklerdir.
GÜNÜMÜZ ŞAMAN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Şaman (kam), ilkel toplumlarda öbür dünya ile ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, dinsel ayin ve törenleri düzenleyen kişidir.