TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE İNGİLİZ POLİTİKASI (1900-1920)
İNGİLİZ DEVLET ARŞİVİ GİZLİ BELGELERİ Londra’daki İngiliz Devlet Arşivinde (Public Record Office) bulunan ve İngiliz Dış Politikası Üzerine Belgeler (Documents on British Foreign Policy)...
İMPARATORLUK YOLUNDA OSMANLILAR - MEHMED NEŞRİ
Mehmed Neşrî’nin en önemli eseri “Kitâb-ı Cihan-ı Nümâ“ (Cihanı Gösteren Kitap), Neşrî Tarihi ya da Tevârih-i Al-i Osman’dır.
GÜNÜMÜZ ŞAMAN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Şaman (kam), ilkel toplumlarda öbür dünya ile ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, dinsel ayin ve törenleri düzenleyen kişidir.