ÇANAKKALE – SAVAŞANLAR ANLATIYOR
— E sen nerelisin bakalım, ağam? diye sordum. — Afyon Karahisar’ın Sandıklı kazasının Kusura kariyesinden Hüseyin oğlu Mustafa. — Rütben?
ÇERKEZ ETHEM KUVVETLERİ KUVAYI SEYYARE - NURER UĞURLU
Çerkez Ethem Kuvvetleri, Millî Mücadele başlarında, düzenli ordu birlikleri kurulmadan önce, ulusal harekete karşı başlayan isyanların bastırılmasında (Ahmet Anzavur, Hilâfet Ordusu, Düzce-Bolu-Adapazarı ve Yozgat isyanları) önemli rol oynamıştır.
GÜNÜMÜZ ŞAMAN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Şaman (kam), ilkel toplumlarda öbür dünya ile ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, dinsel ayin ve törenleri düzenleyen kişidir.