TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE İNGİLİZ POLİTİKASI (1900-1920)
İNGİLİZ DEVLET ARŞİVİ GİZLİ BELGELERİ Londra’daki İngiliz Devlet Arşivinde (Public Record Office) bulunan ve İngiliz Dış Politikası Üzerine Belgeler (Documents on British Foreign Policy)...
TARİHTE TÜRK DÜNYASI - WILHELM BARTHOLD
Türk dünyası, aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından birbirine bağlı topluluklardır. Türk topluluklarının sınırları kimi zaman daralan, kimi zaman...
GÜNÜMÜZ ŞAMAN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Şaman (kam), ilkel toplumlarda öbür dünya ile ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, dinsel ayin ve törenleri düzenleyen kişidir.