KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ KÜRTLER VE ŞEYH SAİT İSYANI - NURER UĞURLU
Türk ordusu 1925’den 1938’e kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da on beşi aşkın silâhlı çatışmaya girişmiştir. 1980’den sonra Kürtlerin siyasal eylemleri ve silâhlı çatışmaları artmıştır. ...
TÜRKLER - WILHELM RADLOFF
Wilhelm Radloff’a kadar Türk dili ve genellikle Türklükle ilgili araştırmalar, ancak o zamana kadar bilinen sınırlı sayıda eserlere dayanılarak yürütüldüğünden, Türk dili, tarihi ve sanatı konusundaki düşüncelerin çoğu kuram çerçevesini aşamamakta idi.
GÜNÜMÜZ ŞAMAN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Şaman (kam), ilkel toplumlarda öbür dünya ile ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, dinsel ayin ve törenleri düzenleyen kişidir.