ÇEVRESEL GÜVENLİK VE TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARI - ÖRGEN UĞURLU
Türkiye’de enerji ve enerjiden kaynaklanan sorunlar, çok uzun bir süreden bu yana etkisini hissettirmiş olsa da, konuya ilişkin kapsamlı çalışmalar ve hele enerji konusunu çevresel güvenlik boyutunda tartışan yapıtlar son derece sınırlıdır.
TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI VE RUS POLİTİKASI (1914-1917)
RUS DEVLET ARŞİVİ GİZLİ BELGELERİ “Türkiye Asyası’nın Parçalanması” sorunu, Türkiye’nin savaşa girmesinden sonra yalnız siyasal bir önem kazanmakla kalmamış, fakat aynı zamanda Müttefik devletlerin...
GÜNÜMÜZ ŞAMAN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Şaman (kam), ilkel toplumlarda öbür dünya ile ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, dinsel ayin ve törenleri düzenleyen kişidir.