TÜRK DEVRİMİ - KURT STEINHAUS
Alman bilim adamı ve sosyoloğu Kurt Steinhaus, bu bilimsel çalışmasında “Türkiye Avrupa Birliğine katılmalı mı, katılmamalı mı?” konusunda şunları söylemektedir: “Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmasının ...
KUZEY KARADENİZ TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki Türk nüfusun yaklaşık üçte ikisi Eski Sovyetler Birliği topraklarında yaşamaktadır. Bu coğrafyada yaşayan Türk topluluklarının yüzde 15’i Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde bulunmaktadır.
GÜNÜMÜZ ŞAMAN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Şaman (kam), ilkel toplumlarda öbür dünya ile ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, dinsel ayin ve törenleri düzenleyen kişidir.