MANAS - WILHELM RADLOFF
Manas destanı, Manas adlı kahramanın çevresindeki olaylar zincirine bağlı olarak Kırgızların tarihini, geleneklerini, din ve inançlarıyla mitolojilerini anlatan eserdir. Manas, bir milyona yaklaşan dize sayısıyla dünyanın en uzun destanıdır.
TÜRK DEVRİMİ - KURT STEINHAUS
Alman bilim adamı ve sosyoloğu Kurt Steinhaus, bu bilimsel çalışmasında “Türkiye Avrupa Birliğine katılmalı mı, katılmamalı mı?” konusunda şunları söylemektedir: “Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmasının ...
GÜNÜMÜZ ŞAMAN TÜRKLERİ - NURER UĞURLU
Şaman (kam), ilkel toplumlarda öbür dünya ile ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, dinsel ayin ve törenleri düzenleyen kişidir.